Svatební agentura

Svatba v zahraničí

Dokumenty a informace pro svatbu na Antigui

PLÁNOVÁNÍ PRÁVNĚ PLATNÉ SVATBY:

3 – 6 měsíců dopředu
Přílet do destinace minimálně 2-3 dny před obředem
Pobyt v destinaci po svatbě 4 - 5 dní z důvodu ověření oddacího listu
Den svatby – pouze jedna svatba denně, v pracovní dny, ne o sobotách a nedělích
Svědkové – buď zástupce naší agentury a zástupce hotelu, nebo svědci budoucích manželů, kteří s nimi přiletí do destinace
Oba snoubenci musí porozumět a mluvit anglickým jazykem

CO JE POTŘEBA PŘED SVATBOU:

Do překladatelského servisu je nutné dodat:
a) rodný list
b) oddací list (ze všech předchozích svateb, jste-li rozvedeni)
c) rozsudek o rozvodu (ze všech předchozích svateb, jste-li rozvedeni)
d) úmrtní list (v případě úmrtí předchozího partnera/ky, jste-li vdovec/vdova)
e) v případě změny jména je třeba poskytnout odpovídající dokumenty
f) osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (vydává matrika)
K překladu se musí dodat notářsky ověřená kopie všech stran všech originálů

NEZBYTNÉ DOKUMENTY:

Soudním znalcem přeložené všechny dokumenty do angličtiny
Cestovní pasy platné minimálně 6 měsíců po návratu (naskenované předem)

DOKLADY, SE KTERÝMI SNOUBENCI CESTUJÍ:

Soudním znalcem přeložené všechny dokumenty do angličtiny dle seznamu výše (ve verzi originálu od soudního znalce )
Cestovní pas
Zpáteční letenky
Prohlášení od notáře o předmanželské smlouvě (ve verzi originálu od soudního překladatele)

POČASÍ:
Nejlepší počasí je od prosince do dubna. Dalšími vhodnými měsíci jsou listopad a květen – červen. Všeobecně nedoporučujeme cestovat od srpna do října, kdy je možný výskyt cyklónů.