Svatební agentura

Svatba v zahraničí

Dokumenty a informace pro svatbu ve Francouzské Polynésii

PLÁNOVÁNÍ PRÁVNĚ PLATNÉ SVATBY:
4 – 6 měsíců dopředu
Ve Francouzské Polynésii jsou svatby legální pouze na ostrovech Tahiti, Moorea a Bora Bora
Svatební obřad se koná na radnici daného ostrova (pokud snoubenci chtějí obřad na pláži, lze zařídit, ale nebude legální)
Oba snoubenci nesmí mít francouzské občanství
Přílet do destinace min 2 – 3 dny
Pobyt v destinaci po svatbě 5 - 7 dny z důvodu ověření oddacího listu
Den svatby – pouze 1 svatba denně, dny v týdnu, ne soboty a neděle či svátky
Svědkové – buď zástupce naší agentury a zástupce hotelu, nebo svědci budoucích manželů, kteří s nimi přiletí do destinace
Oba snoubenci musí porozumět a mluvit francouzským jazykem či mít zajištěného legálního překladatele do řeči, kterou mluví a rozumí

CO JE POTŘEBA PŘED SVATBOU:
Pro překlad je nám nutné dodat:
a) rodný list
b) oddací list ( ze všech předchozích svateb, jste-li rozvedeni )
c) rozsudek o rozvodu ( ze všech předchozích svateb, jste-li rozvedeni )
d) úmrtní list ( v případě úmrtí předchozího partnera/ky, jste-li vdovec/vdova )
e) v případě změny jména je třeba poskytnout odpovídající dokumenty
K překladu se musí dodat notářsky ověřená kopie všech stran všech originálů

NEZBYTNÉ DOKUMENTY:
Soudním znalcem přeložené všechny dokumenty do francouzštiny, které nesmí být v den svatby starší 6 měsíců
Cestovní pasy platné minimálně 6 měsíců po návratu
Doklad dokazující, že mají snoubenci trvalé bydliště mimo Francii (faktura za elektřinu nebo telefon)
Vyplněný a podepsaný dopis pro destinace Francouzské Polynésie (vzor na vyžádání)
Vyplněná plná jména, data narození, zaměstnání a adresy rodičů obou snoubenců
Pokud si snoubenci berou sebou svědky, je třeba dodat kopie jejich pasů a vyplněný formulář pro svědky (vzor na vyžádání)

DOKLADY, SE KTERÝMI SNOUBENCI CESTUJÍ:
Soudním znalcem přeložené všechny dokumenty do francouzštiny dle seznamu výše (ve verzi originálu od soudního znalce)
Cestovní pas
Vyplněný a podepsaný formulář a dopis

POČASÍ:
Ve Francouzské Polynésii se rozlišují dvě hlavní roční období, ačkoliv teplotní rozdíly mezi nimi nejsou příliš výrazné. Letní deštivé období trvá od listopadu do dubna. Teploty se většinou pohybují mezi 24 a 31°C a mají za následek nadměrné vypařování vody nad oceánem. Proto je vzduch velmi vlhký a bývá více oblačnosti. Zimní sezóna trvající od května do října bývá sušší a také chladnější s teplotami od 21 do 28°C. Déšť se zde obvykle vyskytuje v podobě teplých tropických bouřek, které skončí stejně rychle a náhle, jako začaly. V jednom místě může nepřetržitě pršet i několik desítek minut, zatímco o půl kilometru dále je úplné sucho.