Svatební agentura

Svatba v zahraničí

Dokumenty a informace pro svatbu na Svaté Lucii

Plánování právně platné svatby

S plánováním a zařizování potřebných svatebních a cestovních formalit je třeba začít 3-6 měsíců předem
Přílet do destinace je nutný minimálně 3 – 4 dny před obřadem
Po svatbě je nutné zůstat v destinaci alespoň 4 - 5 dní z důvodu ověření oddacího listu
Hotely pořádají obvykle jen jednu svatbu denně a jen ve všední dny, nikdy o svátcích či víkendech
Pokud s Vámi nepřiletí svědci z domova, může Váš sňatek dosvědčit zástupce agentury a zástupce hotelu
Oba snoubenci musí porozumět a mluvit anglickým jazykem

Co zařídit před svatbou?

Do překladatelského servisu je nutné dodat následující dokumenty:
K překladu nutno dodat notářsky ověřená kopie všech stran všech originálů
a) rodný list
b) oddací list ( ze všech předchozích svateb, jste-li rozvedeni )
c) rozsudek o rozvodu ( ze všech předchozích svateb, jste-li rozvedeni ) d) úmrtní list ( v případě úmrtí předchozího partnera/ky, jste-li vdovec/vdova )
e) v případě změny jména je třeba poskytnout odpovídající dokumenty

Nezbytné dokumenty:

Soudním znalcem přeložené všechny výše uvedené dokumenty do angličtiny
Cestovní pasy platné minimálně 6 měsíců po návratu (naskenované předem)
Občanský průkaz (naskenovaná strana s fotografií)
vyplněný a podepsaný formulář pro destinaci Svatá Lucie

Doklady, se kterými snoubenci cestují:

Soudním znalcem přeložené všechny originální dokumenty do angličtiny dle seznamu výše ( ve verzi originálu od soudního znalce )
Cestovní pas a občanský průkaz
Kopie imigrační kartičky, kterou obdržíte na letišti po příletu
Vyplněný a podepsaný formulář
Prohlášení od notáře o předmanželské smlouvě (ve verzi originálu od soudního překladatele)

Počasí a ideální doba k návštěvě Svaté Lucie

Nejlepší počasí na Svaté Lucii panuje od prosince do dubna. Dalšími vhodnými měsíci jsou listopad, dále květen a červen. Všeobecně nedoporučujeme cestovat od srpna do října, kdy je v oblasti možný výskyt cyklónů.